Jag notifierades att jag fick ett meddelande, men jag kan inte se det